Skriv ut den här sidan

Intyg

Vi utfärdar intyg för:

•Sjukskrivning

•Vård av barn/tillfällig föräldrapenning

•Behov av god man/förvaltare

•Behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

•Intyg vid inställd resa på grund av sjukdom

•Intyg som är begärda av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Övriga intyg såsom friskintyg, dykintyg, intyg för arbete utomlands etc. hänvisar vi till mottagningar som är specialiserade för just detta.